Kümes Hayvanları için Otomatik Sağlık Testi


Sistemin kümes içerisinde iskelet parçasının oluşturduğu yol boyunca, taşıma rayı ekseninde, kümesin bir başından diğer başına hareket halinde ilerler. Yan duvarlara pozisyonlanmış vücut ısı ölçüm cihazıyla hayvanın vücut ısısının ölçüldüğü, aynı zamanda hayvanların olması gereken ağırlıklarının karşılaştırmalı veri analiziyle tespit edildiği, geçiş esnasında ilaç püskürtme ağzı aracılığıyla bütün hayvanlara aynı miktarda ilaç püskürtüldüğü kaydedilir.